DINASOEDD Y BYD TREISGAR

Tags

1 - Ciudad Juarez (Mexico) yw'r "cyfalaf y trais," yn adnabyddus am rhyfeloedd rhwng cartelau cyffuriau a throseddau sy'n gysylltiedig â threfnu fasnachu cyffuriau. Yn 2009, 2658 o bobl eu lladd a gysylltiedig i'r problemau hyn. Dim ond y deg diwrnod cyntaf mis Ionawr o 100 mlynedd o bobl eu lladd ac yn gysylltiedig ag achosion troseddu cyfundrefnol.
2 - Caracas (Venezuela): Y llofruddiaethau yn y brifddinas o Venezuela wedi cynyddu ers i Hugo Chavez Llywydd pŵer. Mewn dim ond deg diwrnod ar ôl y Nadolig 2009, 220 o bobl yn cael eu llofruddio yn Caracas.
3 - New Orleans (UDA): cyflwr Louisiana, ifanc a llygredd yn mynd law yn llaw ac yn rhan o fasnachu cyffuriau. Mae aneffeithiolrwydd y system farnwrol yw prif achos pwyntio mai hwn yw'r ddinas fwyaf treisgar yn yr Unol Daleithiau.
4 - Tijuana (Mexico): Mae dinas chweched fwyaf ym Mecsico yn hysbys gan frwydrau cystadleuwyr fynd i mewn ar gyfer rheoli o fasnachu cyffuriau. At ei gilydd, 15,000 o bobl wedi marw ers datgan Llywydd Felipe Calderon rhyfel ar fasnachu cyffuriau.
5 - Cape Town (De Affrica): yr ymosodiad ar mewnfudwyr senoffobia a marc y ddinas o ddydd i ddydd. Mae'r problemau iechyd y cyhoedd difrifol a throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau hefyd yn gyson.
6 - Port Moresby (Papwa Gini Newydd): Yr cyfalaf o Papwa Gini Newydd, sy'n byw o dan yr awenau o drais a throsedd ieuenctid. Yn 2009 roedd 54 o laddiadau bob 100,000 o drigolion. Mae llygredd a diweithdra problemau hefyd.